Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje a Okresní přebor dětí ve střelbě ze vzduchovky